Foto Klaas Koppe
Boudewijn Büch en Jeroen Brouwers bij het
graf van A.C.W. Staring (1767-1840), Vorden, 9 maart 1984
Zie Sebastiaan doorschoten in:
Boudewijn Büchs "Dood kind" pag. 11, 1e druk 1982

Kroniek van een karakter van Jeroen Brouwers, Deel 2, pag. 171:
"Toen die Lammers weg was, kwam Büch met zijn lijffotograaf Klaas Koppe. () Wij hebben in
hunnie auto een ritje door de Achterhoek gemaakt, onder meer te Vorden verwijlend bij het graf
van A.C.W. Staring. Savonds had hij een boekenprogramma op de radio, daarin draaide hij 'opgedragen
aan Jeroen Brouwers' een of ander pop-muziekstuk waarin (in het Engels) werd gezongen over suicide
('soewiesaaid' dus). Een aardige jongen."