Foto Klaas Koppe
Willem Fredrik Hermans en zijn vrouw Emmy, Den Haag, 12 december 1991