graf J.J.L. ten Kate, foto Klaas Koppe
Graf van J.J.L. ten Kate (23/12/1819-26/12/1889) op De Nieuwe Ooster begraafplaats,
geruimd na 1985 toen de nabestaanden afstand deden van de grafrechten.
Amsterdam, 23 november 1980