Josien Laurier, foto Klaas Koppe
Josien Laurier, Amsterdam, 20 maart 1993