Amsterdam, 24 mei 1996. Presentatie van het nulnummer van Ciao Bella, een tijdschrift onder redactie van v.l.n.r.:
Lucy Th. Vermij, Elsbeth Brouwer, Josien Laurier en Désanne van Brederode.
Het door Vassallucci uitgegeven tijdschrift moest een cross-over worden tussen Viva en Raster,
het enige verschenen nulnummer is waarschijnlijk in het geheel niet meer verkrijgbaar.