Jan Siebelink, foto Klaas Koppe
Jan Siebelink bij het standbeeld van Spinoza op de Paviljoensgracht, Den Haag, 18 september 2008