Hendrik van Teylingen graf, foto Klaas Koppe
Graf van Hendrik van Teylingen (6 juni 1938 - 25 december 1998),
Amsterdam, begraafplaats Huis te Vraag, 19 januari 2012
Op de begraafplaats Huis te Vraag te Amsterdam staat een grafsteen met daarin gegraveerd een door hem
geschreven gedicht over dit kerkhof. Omdat er sinds 1962 op Huis te Vraag niet meer begraven wordt, hebben
zijn kinderen, zijn familie en Krishna-toegewijden zijn urn illegaal bij het monument begraven. (Wikipedia)