Foto Klaas Koppe
Henk Wesseling, Wassenaar, 11 november 1996